Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  01.06.2010 10 jaar Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied.
'Beleef het Rivierduingebied'

De Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied is een samenwerking van voornamelijk melkveehouderijen en een aantal akkerbouwbedrijven in Flevoland ten noordwesten van Swifterbant. Uitgangspunt van de coöperatie is het behoud van toekomstperspectief voor de agrarische bedrijven. Daarnaast zijn de speerpunten van het beleid: Duurzame landbouw, een aantrekkelijk, natuurrijk en toegankelijk landschap en participatie in de samenleving.

Het Rivierduingebied heeft, ondanks dat Flevoland vrij jong is, een oeroude geschiedenis. Denk hierbij aan de oude Rivierduinen en de Swifterbantcultuur. De prehistorische Rivierduinen zijn nog goed zichtbaar in het Rivierduingebied en ook de Swifterbantcultuur duikt nog regelmatig op. Er zijn al vele schepen en voorwerpen uit de prehistorie gevonden en tentoongesteld!

De Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied heeft in de afgelopen 10 jaar vele successen geboekt op het gebied van natuurbescherming, participatie in de samenleving en landschapsontwikkeling. Enkele activiteiten welke in de afgelopen jaren succesvol door de NMC zijn opgestart: Vanaf 2003 sluit de coöperatie diverse weide en akkervogelbeschermings-contracten af van LNV, de zogenaamde SANpakketten(Subsidie Agrarisch Natuurbeheer).
In 2005 heeft de coöperatie het Rivierduingebied aan de overheid aangeboden als ganzengedooggebied. Bestuursleden en leden hebben zitting genomen in besturen van verwante organisaties zoals Boer en Natuur, dit is een overkoepelende organisatie voor alle agrarische natuurverenigingen in Noord-Nederland. Hetzelfde geldt voor Landschapsbeheer Flevoland en Natuur en Milieu Flevoland.
Er zijn diverse wandelpaden door het gebied en over grond van onze leden aangelegd, dit zijn een 3 km en een 9 km pad en deze worden ook onderhouden door een van de leden.Op dit moment wordt gewerkt aan het reliseren van een Archeologisch wandelpad. Er is een boshut gebouwd waar wandelaars kennis kunnen nemen van het gebied.
Er is een initiatief genomen voor onderhoud en vernieuwen fietspaden door het Rivierduingebied. Daarnaast hanteert het Rivierduingebied een uitgesteld slootkantbeheer, dit houdt in dat de leden de slootkanten niet gaan maaien tot na het broedseizoen voor veel vogelsoorten. Ook zijn er open dagen met fietspuzzeltochten door het Rivierduingebied, dit om het gebied en zijn bewoners, meer bekendheid te geven bij de burgers.
Verder is in samenwerking met de Provincie Flevoland in 2006 een leeuwerikkenbeschermingspakket opgezet en in 2008 is in samenwerking met de Stichting Grauwe Kiekendief en de Provincie Flevoland een project opgezet voor leefgebied voor de grauwe kiekendief.

Maar volgens ons kan het natuurlijk altijd beter! En we willen dan ook graag veel meer inwoners uit de gemeente Dronten en Lelystad dit mooie natuurgebied ‘laten beleven’. Want een aantrekkelijk, natuurrijk en toegankelijk landschap dat willen we toch allemaal?

De Natuur- en Milieucoöperatie Rivierduingebied viert dit jaar haar 10-jarig bestaan, en dat willen we graag met iedereen uit de gemeenten Dronten en Lelystad vieren op onze “Rivierduindag!”, een boer en natuurfair voor jong en oud.Wanneer? 3 juli 2010 van 10.30 tot 17.00 uur.

Waar? Visvijverweg 38 te Lelystad.

Om 11.30 uur wordt de Rivierduindag op een heel verrassende en feestelijke manier geopend.

De Rivierduindag staat geheel in het teken van boer en natuur en biedt een overvloed aan activiteiten, shows en standhouders. Daarnaast houdt de familie Siebenga open boerderijdag. Naast melkkoeien hebben zij ook een biogasinstallatie om groen gas te produceren.

Kom naar de Rivierduindag en geniet van de grote traptrekkerrace, het weilandsurfen, de mooiste kabouter van het Rivierduingebied, de spectaculaire moterzaagshow, eendendrijven, koeien melken, smullen van diverse boerderij producten en nog zo veel meer.

Klik hier om de flyer te bekijken.

Klik hier voor het programma.

Klik hier voor de lijst met standhouders.Overige artikelen.
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
30.11 Najaar        Mark van der Stoep / NOFE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?