Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied

  De Vos en de Kievit

Afgelopen week hebben weidevogelbeschermers Geert en Bokke van de NMC Rivierduingebied een afrastering geplaatst langs het plasdrasgebied van de fam Blaauw aan de Klokbekerweg. In de buurt van het gebied waren nl vossen gesignaleerd en omdat er in het plasdrasgebied een aantal vogels zitten te broeden waaronder vier kieviten werd besloten om deze maatregel te nemen. De afrastering is beschikbaar gesteld door de buren de fam Verwolf. Wij zijn erg blij met al deze hulp. En nu maar hopen dat de jonge kieviten en de andere jonge vogels die daar uitgebroed worden vliegensvlug worden voordat ze een prooi worden van de vos.

Henk, Rob en Erik bedankt.

←   archief     activiteiten   →
 
Nieuws

16.04 Foto's tulpenloop '22
22.03 Het eerste kievitsei

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda

16.04-01.05 Kalverschuur geopend
16.04-07.05Tulpenroute
16.04Tulpenloop kalverschuur
16.04-01.05Tulpenwandeling


 © NMC RivierduingebiedVrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?