Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied

  Nieuwjaarswandeling NMC Rivierduingebied weer een groot succes.

Zaterdag 6 januari werd weer de al bijna traditionele nieuwjaarswandeling in het Rivierduingebied gehouden. Deze wandeling was georganiseerd door de Natuur en Milieucooperatie Rivierduingebied. Om tien uur kwamen er meer dan vijftig deelnemers naar de Kalverschuur aan de Visvijverweg. Hier werden ze ontvangen door het bestuur en de activiteitencommissie. Onder het genot van een kop koffie met een heerlijk kniepertje, dit is een echte nieuwjaars traktatie, werden de deelnemers verwelkomt door de voorzitter Arend Heida, die iedereen nog een gelukkig nieuwjaar toe wenste. Daarna kwam iedereen in de benen en werd koers gezet naar het bedrijf van Ben en Armgard Barkema. Dit veehouderijbedrijf is in het kader van Nieuwe Natuur in Flevoland omgebouwd tot een natuurboerderij. Dit is gerealiseerd met subsidie van de Provincie Flevoland. Ben kwam ons al halverwege tegemoet en begon, terwijl we door de weilanden naar de boerderij liepen al enthousiast te vertellen wat er allemaal veranderd was om de weilanden zoveel mogelijk in hun natuurlijke staat terug te brengen.

De bedoeling hiervan is uiteraard om de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor vogels insecten enz. Een belangrijk onderdeel hiervan is de waterstand, deze moet zodanig hoog zijn dat er genoeg voedsel beschikbaar komt voor vogels. Hierbij moet een balans gevonden worden want ook voor de koeien moet het voedsel van dit zelfde weiland gehaald kunnen worden. Bij aankomst op de boerderij werd al snel duidelijk dat ook hier de nodige aanpassingen waren gedaan.
De koeien liepen in een dik strobed en hadden het zo te zien best naar de zin. Met dit systeem komt er ook weer zogenaamde vaste stalmest beschikbaar wat weer een verrijking is voor het land dat hiermee bemest wordt. In deze mest zit namenlijk veel stro verwerkt en dit is weer gunstig voor het bodemleven. Zo is de kringloop weer rond. Na deze interessante excursie liep het hele gezelschap weer terug naar de Kalverschuur en werd de wandeling afgesloten met een kop soep en een broodje. Voor meer info over de natuurhoeve G38 zie de website www.natuurhoeveg38.nl.Klik hier voor alle foto's, genomen door Koos Bax.

←   archief     activiteiten   →
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
02.05 Belevenissen in het Rivierduingebied

Agenda

16.01 Kalverschuur open
16.04-01.05 Kalverschuur geopend
14.12Kerst en hobbymarkt


 © NMC RivierduingebiedVrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?