Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied

  De kieviten zijn weer terug in het Rivierduingebied!

Vrijdag 30 maart vond Geert Dijkstra het eerste nestje gevuld met twee kievitseieren op het land van de familie Schoone te Swifterbant. 30 maart is vrij laat voor het vinden van het eerste ei, dit komt waarschijnlijk door het late wintertje, waardoor de kieviten toch een beetje in de war zijn geraakt. Maar het begin is er en we hopen dat er nog veel eieren mogen volgen, zodat de weidevogelbeschermers in samenwerking met de leden weer veel nesten kunnen beschermen. De weidevogelbeschermers zijn de vrijwilligers van de Natuur en Milieucooperatie Rivierduingebied, zij zijn elk voorjaar druk bezig met het opsporen van de nesten van de weidevogels in het Rivierduingebied.
In het Rivierduingebied is de kievit nog de meest voorkomende weidevogel. Het is nodig om deze nesten te beschermen omdat deze het meest voorkomen op akkerland. Dit akkerland wordt nadat de eieren worden gelegd nog vaak bewerkt. Wanneer bij de boer niet bekend is waar de nesten zijn, zouden deze verdwijnen in het geweld van de grondbewerking. De weidevogelbeschermers geven dus bij de boer aan als er nesten zijn gevonden en in samenwerking worden dan deze nesten zoveel mogelijk beschermd.←   archief     activiteiten   →
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
02.05 Belevenissen in het Rivierduingebied

Agenda © NMC RivierduingebiedVrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?