Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  30.04.2012 In de ban van de kievit

Elk voorjaar is het weer een voorrecht om mee te maken dat de kieviten terug zijn in het Rivierduingebied. Dit jaar was het even geduld oefenen, ze waren laat terug. Ook het eieren leggen kwam langzaam op gang. Toch nog een beetje verrast, vond ik samen met maatje Geert op 21 maart twee nestjes met vier eieren.

Een prachtig moment is dit altijd weer, kijken naar het gedrag van de kievit en dan na lang turen door de verrekijker er achter proberen te komen waar het nestje ligt. Dit turen kan soms wel bijna en uur in beslag nemen, het is dan ook belangrijk dat wanneer je samen in de auto zit, allebei het nodige geduld kunt opbrengen.
Toch is het vaak zo dat twee meer zien dan een, en daar komt bij dat het ook nog gezelliger is. Afgelopen woensdag 25 april stonden we met de auto bij het plasdrasgebied op het land van de Fam Bosma, plasdras houdt in dat er een ,in dit geval kunstmatig aangelegd, gebied is waar een grote plas water staat met daar omheen een moerassig stuk grond. Dat dit gunstig is voor de weidevogels( voedsel) en dan vooral voor de kievit, is zo klaar als een klontje, de meeste kieviten zitten rondom dit gebied te broeden. Geweldig was het toen we al turend een paartje kieviten ontdekten met in ieder geval drie kuikens, ook wel pullen genoemd.

Dit is het waar we het voor doen, nesten opsporen en markeren en dan samen met de boer er voor zorgen dat ze gespaard blijven tijdens werkzaamheden. En nou maar hopen dat de vossen die ook in het gebied bivakkeren ze niet te pakken krijgen. Wij gaan voorlopig nog even door met deze prachtige hobby, want er zijn nu nog steeds kieviten en andere weidevogels die beginnen met eieren leggen.

Een enthousiaste weidevogelbeschermer met een nog enthousiaster maatje.

Lees hier meer over de Kievit.

Overige artikelen.
 
Nieuws

6-5  Eerste jonge kieviten

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?