Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied

  Het Rivierduingebied telt nu 2 “top” toeristische attracties.

Het Rivierduingebied staat in het algemeen redelijk in de belangstelling van de toerist. De diverse fiets- en wandelpaden dragen daar natuurlijk aan bij. Om de bekendheid van het gebied nog verder te vergroten is in het kader van het Fonds Leefbaarheid van de Provincie Flevoland een aanvraag gedaan, en gehonoreerd!, om het project “Naar een Vitaal Rivierduingebied” uit te voeren. En natuurlijk niet te vergeten de beroemde Swifterbantman, mede als kenmerk van de Swifterbantcultuur, waaraan in het Rivierduingebied ook aandacht wordt besteed.

De Tulpenroutes kunnen eind april - begin mei ook rekenen op een flinke toeloop van toeristen. En die toeristen zijn er, mede door het stalende weer eind april, volop geweest.

Maar vanaf 26 april kent het gebied nog een toeristische trekpleister van nationale, zelfs internationale (België) allure. De DRAAIHALS.
De Draaihals is een vogel en lid van de Spechtenfamilie. Deze soort voedt zich met o.a. mieren(larven). En is in Nederland een zeer zeldzame broedvogel en een zeldzame doortrekker in voor- en najaar. Op 26 april zagen wij deze vogel op het fietspad langs de Noordertocht aan de Vuursteenweg. Najaar 2018 hebben wij daar ook al eens de Draaihals gezien. Zoals wij met vrijwel alle waarnemingen uit ons gebied doen, niet alleen vogels maar ook vlinders et cetera, hebben wij deze bijzondere waarneming op Waarneming.nl geplaatst. Deze website wordt door veel natuurfanatici nagelopen en de vogelfotografen rukken bij een bijzondere waarneming massaal uit. Om de gespotte vogel vast te leggen natuurlijk. De bewoners aan de Vuursteenweg hebben dit ongetwijfeld gemerkt. Inmiddels is op Waarneming.nl deze Draaihals een 80maal als waarneming ingevoerd. Vaak vergezeld van mooie foto’s als bewijs. We kunnen gerust stellen dat zeker zo’n 250 personen deze plek aan de Vuursteenweg langs de Noordertocht inmiddels bezocht hebben. Benieuwd hoe lang deze fraaie vogel zich hier nog laat zien.

Zo’n waarneming van een specifiek insecten etende vogel is alleen mogelijk als door beheer veel insecten in het gebied aanwezig zijn. Daarom is het zo belangrijk dat veel agrariërs bereid zijn om bijvoorbeeld kruidenrijke akkerranden in te zaaien. De vele vogelaars geven misschien wat overlast, de vogelaars en de vogels zijn het gebied dankbaar voor de geboden mogelijkheid. Op de foto’s van Joke de bewuste vogel en een impressie van een groepje vogelfotografen.

Joke en Henk Stuurman
←   archief     activiteiten   →
 
Nieuws

16.04 Foto's tulpenloop '22
22.03 Het eerste kievitsei

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda

16.04-01.05 Kalverschuur geopend
16.04-07.05Tulpenroute
16.04Tulpenloop kalverschuur
16.04-01.05Tulpenwandeling


 © NMC RivierduingebiedVrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?