Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied

  16-04 Commissie Natuurhoeve en omgeving

Na overleg tussen de Provincie Flevoland en de Natuur- en Milieuco÷peratie Rivierduingebied is het idee ontstaan om de Commissie Natuurhoeve en omgeving op te richten. Tijdens de jaarvergadering van de Natuur- en Milieuco÷peratie Rivierduingebied in juni 2017 heeft het bestuur een toelichting gegeven op de commissie en hebben de leden het voorstel tot oprichting van de commissie bekrachtigd.

Taken van de commissie zijn:

Gewillig oor zijn voor op- en aanmerkingen met betrekking tot de natuurhoeve uit de omgeving. Waar mogelijk een bemiddelende rol vervullen. Uitbrengen van advies.

De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

Voorzitter, Bert Talens (biologische boer in Almere). Lid, Geert Dijkstra (weidevogelbeschermer in het Rivierduingebied). Lid, Maarten Schoone (o.a. bestuurslid Natuur- en Milieuco÷peratie Rivierduingebied).←   archief     activiteiten   →
 
Nieuws

16.04 Foto's tulpenloop '22
22.03 Het eerste kievitsei

Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda

16.04-01.05 Kalverschuur geopend
16.04-07.05Tulpenroute
16.04Tulpenloop kalverschuur
16.04-01.05Tulpenwandeling


 © NMC RivierduingebiedVrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?