Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied

  02.05 Belevenissen vanuit het Riverduingebied

Vanaf april 2016 inventariseren wij een gebied in het Rivierduingebied voor de Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied. Wij kijken naar vogels, dag- en nachtvlinders, libellen en juffers en overige insecten. We kijken ook dikwijls naar beneden en komen dan ook wel eens leuke planten tegen. Alles wat wij waarnemen geven wij door aan de Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied.

Naast waarnemingen vanuit ons ”eigen gebied” (sector B) laten wij ook weten wat wij tijdens ons regelmatig verblijf in het Rivierduingebied zo al zien.

Hieronder volgen voor ons leuke waarnemingen.

Op 2 juni 2016 troffen wij aan de Rivierduinweg, in een plasje op een verharde opslagplaats, een Kleine Plevier aan. Tezamen met de veelvuldig in het Rivierduingebied aanwezige Holenduiven, lastig te fotograferen deze vogels overigens, hebben wij gedurende enkele dagen deze Kleine Plevier goed kunnen bestuderen.

De Tapuit was, als trekvogel, op 13 april en op 1 september in het gebied present.

Op 16 april werden we verrast door het zien van een Gekraagde Roodstaart. Hij, het was een mannetje, zat op een zangpost. Later hebben we deze mooie vogel niet meer gezien.

Heel bijzonder vonden we het dat wij op 14 en 23 juni het specifieke geluid van de Zomertortel hoorden aan de Vuursteenweg. Ondanks heel veel ingespannen turen kregen we deze duif (zomergast) niet te zien. Maar zijn ”spinnende” geluid was onmiskenbaar.

In augustus en november zagen we de Grote Gele Kwikstaart.

Op 14 mei troffen wij in ons telgebied twee ♂ Grasmussen aan. Helaas bleef het bij deze ene waarneming.

Leuk zijn natuurlijk ook altijd de waarnemingen van Goudhaantjes en éénmaal het Vuurgoudhaantje. Voor ons, als oorspronkelijke ”westerlingen”, zijn de veelvuldige waarnemingen van de Grote Lijsters ook bijzonder.

Wat betreft de watervogels, het zien van Slobeenden, Krakeenden en Dodaars is altijd leuk.

In december zagen we aan de Noordertocht op twee dagen de mooie IJsvogel jagen.

Wat de vlinders betreft; tot onze verrassing troffen we Hooibeestjes in ons telgebied in de maanden mei, juni en augustus aan. Overige dagvlinders welke we regelmatig zagen waren Dagpauwoog, Atalanta, Distelvlinder (soms), Citroenvlinder, Gehakkelde Aurelia (soms), Groot en Klein Koolwitje, Klein Geaderd Witje en het Bont Zandoogje. Verrassend vonden we de waarneming op 24 mei van 1 exemplaar van het Landkaartje.

Naast vogels en vlinders nemen we dus ook waarnemingen van Libellen en Juffers mee. Wij zagen in ons telgebied de Paardenbijter, de Bruinrode en Steenrode Heidelibel, de Vroege Glazenmaker, de Platbuik, de Keizerlibel, de Gewone Oeverlibel en de en Glassnijder (1ex.). Wat de juffers betreft was het Lantaarntje present.

Nog even over de nachtvlinders; vaak zagen we in de bermen langs de Noordertocht Gamma uiltjes en bij het boshutje troffen we een Panterspitskopmot (Ypsolopha sequella) aan. Een voor Nederland zeldzame soort die vanuit het zuiden oprukt. In Nederland werd deze soort voor het eerst in 1992 waargenomen in Maastricht. De soort komt voor op kleigronden en is vooral te vinden langs rivieren bij jonge Esdoorn aanplantingen. De waardplant van de rups is dus Esdoorn en daarnaast o.a. Spaanse Aak en ook Wilg en Linde. In de omgeving van het boshutje troffen we overigens ook de ”Vermiljoenrode kniptor” aan.

Dat wij tijdens onze wandelingen en rondtochten in het Rivierduingebied ons niet vervelen bewijst het bovenstaande. Tot nu toe staat de teller wat het aantal soorten vogels in het Riverduingebied betreft op 88.

Joke & Henk Stuurman
Swifterbant, maart 2017

Bekijk hier meer prachtige foto's.Overige artikelen.
 
Nieuws 22.03 Het eerste kievitsei


Waarnemingen

laatste waarneming
03.01 Vlinders '16-'20
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda

16.04-01.05 Kalverschuur geopend
16.04-07.05Tulpenroute
16.04Tulpenloop kalverschuur
16.04-01.05Tulpenwandeling


 © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?