Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact
 

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  Voorjaarsnieuws

Voor wie het nog niet wist;

Het is voorjaar in het Rivierduingebied en het barst van de activiteiten.

De boeren zijn druk op het land, er wordt bemest, geploegd, gezaaid enz.

Bij Lammert Sipkens liepen de koeien 21 maart al buiten, hopenlijk doet goed voorbeeld volgen.

Op dezelfde dag vonden weidevogelbeschermers al twee keer een volledig broedsel van de kievit.

Een volledig broedsel is vier eieren in een nest, dit is op 21 maart toch wel bijzonder, vooral omdat er begin maart nog maar weinig kieviten waren in het Rivierduingebied.

Op dit moment zijn er gelukkig al meerdere paartjes waargenomen.

De stroken die op verschillende akkers bij de leden van de NMC Rivierduingebied zijn aangelegd voor de akkervogels zullen weer worden bewerkt en indien nodig opnieuw worden ingezaaid.

Bij een aantal leden zullen ook bloemenstroken worden aangelegd in het kader van Bloemrijk Flevoland( Rivierduingebied)

Arend Heida heeft opnieuw succes met het Heida Toetje( heida.nl) Een felicitatie waard!

Bij de fam de Kuiper is 9 april, tweede paasdag een open dag in het kader van de z.g. Campinadagen.

Overige artikelen.

 
Nieuws

17.01 Visvijverweg is te gevaarlijk
09.01 Nieuwjaarswandeling
18.08 Uit de pers
25.05 4 kievitkuikens in de aardappelen

Waarnemingen

laatste waarneming
17.01 Henk & Joke op pad

Agenda

23.01 Kalverschuur open
30.01 Kalverschuur open
06.02 Kalverschuur open
13.02 Kalverschuur open
20.02 Kalverschuur open
27.02 Kalverschuur open


 © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?