Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact
 

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  14.04.2013 Kievit eindelijk aan de leg

Het voorjaar is eindelijk begonnen en ook de kieviten zijn begonnen met eieren te leggen. Eerst werd het eerste ei gevonden bij Rutten en ook in het Rivierduingebied zijn de eerste eieren gevonden. Geert Dijkstra vond zaterdagmorgen 13 april het eerste nest met twee eieren aan de Tarpanweg.

s’Middags werd het nog veel gekker, rondom het plasdrasgebied van de fam Bosma vond hij samen met Bokke Haanstra twee keer een nest met vier eieren en een keer een nest met drie. De kieviten waren dus al eerder bezig met leggen, voordat het weer in positieve zin omsloeg. Dit is het positieve effect van het plasdrasgebied, hier konden kieviten al voedsel vinden ondanks de droge periode. Dit geeft aan hoe belangrijk dit soort maatregelen zijn om te proberen de weidevogelstand op peil te houden. Want ook andere vogels profiteren van plasdras, gespot werden o.a. ook nog de grutto, scholekster, tureluur en de bontbekplevier.

Dit geeft iedereen weer een positief gevoel ondanks de soms wat sombere berichten over de teruggang van de weidevogels.Overige artikelen. 
Nieuws

07.05 Top attracties
23.04 Foto's tulpenloop
04.04 Weidevogels
30.03 Koeiendans
07.03 NL doet!
07.03 Uitreiking bijdrage Fonds Leefbaarheid
16.02 Tulpenroute 2019
16.02 Uit de pers: subsidie

Waarnemingen

laatste waarneming
17.01 Henk & Joke op pad
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda

Elke dinsdag Kalverschuur geopend


 © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?