Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieuco©peratie Rivierduingebied

  16-04 Commissie Natuurhoeve en omgeving

Na overleg tussen de Provincie Flevoland en de Natuur- en Milieuco÷peratie Rivierduingebied is het idee ontstaan om de Commissie Natuurhoeve en omgeving op te richten. Tijdens de jaarvergadering van de Natuur- en Milieuco÷peratie Rivierduingebied in juni 2017 heeft het bestuur een toelichting gegeven op de commissie en hebben de leden het voorstel tot oprichting van de commissie bekrachtigd.

Taken van de commissie zijn:

Gewillig oor zijn voor op- en aanmerkingen met betrekking tot de natuurhoeve uit de omgeving. Waar mogelijk een bemiddelende rol vervullen. Uitbrengen van advies.

De commissie bestaat uit een voorzitter en twee leden.

Voorzitter, Bert Talens (biologische boer in Almere). Lid, Geert Dijkstra (weidevogelbeschermer in het Rivierduingebied). Lid, Maarten Schoone (o.a. bestuurslid Natuur- en Milieuco÷peratie Rivierduingebied).←   archief     activiteiten   →
 
Nieuws

07.05 Top attracties
23.04 Foto's tulpenloop
04.04 Weidevogels
30.03 Koeiendans
07.03 NL doet!
07.03 Uitreiking bijdrage Fonds Leefbaarheid
16.02 Tulpenroute 2019
16.02 Uit de pers: subsidie

Waarnemingen

laatste waarneming
17.01 Henk & Joke op pad
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda

Elke dinsdag Kalverschuur geopend


 © NMC RivierduingebiedVrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?