Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact
 

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  15.06.2011 Bezoek burgemeester en wethouder

Woensdag 15 juni hebben burgemeester Aat de Jonge en wethouder Paul Gach, samen met beleidsmedewerker Ellen Baas een bezoek gebracht aan het Rivierduingebied. De dame en heren werden ontvangen door de bestuursleden Maarten Schoone en Bokke Haanstra in het restaurant van Shortgolf. Hierna werd een rondrit gemaakt door het gebied waarbij verschillende onderwerpen werden besproken.
Er werd nog even aangegeven door Maarten dat de NMC Rivierduingebied teleurgesteld is over het niet doorgaan van het Archeologisch pad. Vooral de procedure die gevolgt is en de communicatie hier over is niet goed geweest.De plannen voor de toekomst werden doorgenomen, zoals het uitzetten van verschillende fietsroutes door het gebied in samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie Flevoland. Ook het eventueel op te richten informatiecentrum werd besproken en de locatie hiervoor is bezocht terwijl onderweg de volop bloeiende natuurstroken bekeken werden. Uiteraard is het nog op te knappen stukje fietspad onder de aandacht gebracht. De wethouder Paul Gach heeft belooft hierover contact op te nemen met zijn collega uit Lelystad.
De bezoekers uit Dronten waren onder de indruk van zowel de plannen als wel van het unieke van het Rivierduingebied. Voor de wethouder was het de eerste kennismaking en hij heeft beloofd het niet bij deze ene keer te laten blijven. Het bestuur heeft het bezoek als heel plezierig ervaren en heeft laten weten dat dit voor herhaling vatbaar is.Overige artikelen.
 
Nieuws

07.05 Top attracties
23.04 Foto's tulpenloop
04.04 Weidevogels
30.03 Koeiendans
07.03 NL doet!
07.03 Uitreiking bijdrage Fonds Leefbaarheid
16.02 Tulpenroute 2019
16.02 Uit de pers: subsidie

Waarnemingen

laatste waarneming
17.01 Henk & Joke op pad
Volg hier alle waarnemingen LIVE

Agenda

Elke dinsdag Kalverschuur geopend


 © NMC Rivierduingebied


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?