Actueel Beleid Vogels Foto's Belvedere Links Contact

Natuur- en milieucoöperatie Rivierduingebied

  Laatste nieuws

Foto's Tulpenloop

Klik hier voor foto's van de 5km door Hans van Oosterhout.

Klik hier voor foto's van de 10km door Kobi Jansingh.Van de voorzitter

NMC Rivierduingebied bestaat al meer dan 17 jaar en is een bloeiende coöperatie. We hebben nog steeds als doel om toekomstperspectief te bieden voor onze agrarische bedrijven. Dat doen we door invloed uit te oefenen op het beleid in onze omgeving, het bevorderen van duurzame landbouw, de biodiversiteit en de samenleving te betrekken bij ons gebied.

Voor onze agrarische bedrijfsleden, met name melkveehouders en akkerbouwers, proberen we het beleid van de overheid zo te beönvloeden dat wij onze bedrijven kunnen blijven ontwikkelen. Vooral op het gebied van de planologische inrichting, de vruchtbaarheid van ons land en het agrarisch natuurbeheer zijn wij actief. De bedrijven moeten ook voor de volgende generaties perspectief bieden.

We bevorderen duurzame landbouw en biodiversiteit door onze leden te stimuleren om mee te doen aan agrarisch natuurbeheer. Al sinds onze oprichting is het weidevogelbeheer samen met onze vrijwilligers een speerpunt. Voor onze leden proberen we bij extra inspanning voor akker- en weidevogelbeheer een financiöle vergoeding te regelen. Het stimuleren van de biodiversiteit heeft direct invloed op de vogelstand. Het bieden van schuilplaats en foerageer mogelijkheden door het aanleggen van akkerranden of het laten groeien van slootkanten geeft meer variatie in planten en meer aanbod van insecten en andere dieren als voedsel.

We proberen mensen uit onze omgeving te betrekken bij het Rivierduingebied. We laten zien wat we doen op onze agrarische bedrijven met het openstellen van onze boerderijen. We willen het gebied met zijn afwisseling van natuur en landbouw toegankelijk maken voor de samenleving. Dat doen we door het bevorderen van fiets- en wandelroutes en het organiseren van allerlei activiteiten in ons gebied. Hiervoor hebben we speciaal övrienden van het Rivierduingebiedö opgericht. Zowel bedrijven als sponsoren en burgers als deelnemers van activiteiten hebben we als vrienden. We willen dus blijven leven en werken in een mooie omgeving waar we een inkomen kunnen verdienen. Ook andere betrokkenen willen we laten genieten van het Rivierduingebied.Arend Heida.

←   archief     activiteiten   →
 
Nieuws

25.04 Foto's tulpenloop: 5km & 10km
15.04 Van de voorzitter
02.04 Boeren willen weidevogels terug
25.03 200 koeien naar buiten
14.03 Een stuk ontstaangeschiedenis

Waarnemingen

laatste waarneming
16.11 Paddenstoelenexcursie

Agenda

25.04 Kalverschuur open
02.05 Kalverschuur open
09.05 Kalverschuur open
16.05 Kalverschuur open
23.05 Kalverschuur open
30.05 Kalverschuur open


 ö NMC RivierduingebiedV r i e n d e n   v a n   h e t   R i v i e r d u i n g e b i e d


Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied                          Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                     adlus advisering                     Vrienden van het Rivierduingebied                     Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied

Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het Rivierduingebied                      Vrienden van het RivierduingebiedOok vriend worden?